Lördag 24 mars | Gabriel och Rafael

Senast ändrad: 2015-02-10
SÖK
Login HygieneC
Vi håller vad vi lovar!
Att vara engagerade och lyhörda är två av våra värdegrunder som vi lever efter. Vid vår kundundersökning 2012 frågade vi våra kunder hur de upplevde den service vi ger och på en tiogradig skala fick vi 8,91, vilket vi är mycket stolta över.

Vi är också unika i branschen med att allt vårt arbete vi gör hos dig som kund är miljö- och kvalitetscertifierat.
Att vi håller vad vi lovar kontrolleras också av en utomstående part.

Här är vår verksamhetspolicy/vårt löfte som vi arbetar efter.

Diskteknik är ett serviceföretag som erbjuder rätt kunskap och rätt produkter för hotell, restaurang och catering. Ett samarbete med Diskteknik ger kunden trygghet och kontroll på hur disk-, tvätt-, städ- samt hygienarbetet fungerar för att skapa säker mat och bra hygien som resulterar i en bättre totalekonomi för oss och våra kunder.

Vår verksamheter bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi förbättras ständigt genom att minska och förebygga belastningen på miljö och människors hälsa för att skapa ett hållbart och jämställt samhälle.

Inom våra verksamheter är vi engagerade och löser våra kunders problem. Vi är lyhörda för behov och önskemål från våra medarbetare och kunder som en del i att utveckla vårt erbjudande. Vi står för nyskapande och vågar satsa på nya lösningar och arbetssätt. Vi är pålitliga genom att vi håller vad vi lovar."

Certifikat ISO 14001
Certifikat ISO 9001
Hållbarhetsredovisning 2013_1410
Diskteknik AB. Box 79, 186 21 VALLENTUNA. Tel: 08-51185800. Fax: 08-51185899. info@diskteknik.se